QUÊN MẬT KHẨU

Khôi phục cho tài khoản đăng ký email


Lưu ý khi Đổi mật khẩu

  • Yêu cầu tài khoản có đăng ký địa chỉ email.
  • Một mã xác nhận sẽ được gửi tới email của tài khoản.
  • Vui lòng chờ trong 2 tiếng nếu không nhận được mail thì mới gủi yêu cầu lại!
  • Gủi yêu cầu liên tục có thể dẫn đến bị máy chủ chặn và bạn sẽ không thể nhận mail nữa!
  • Mã xác nhận mail sẽ bị hủy sau 2 giờ.

Dùng số điện thoại lấy mật khẩu

  • Yêu cầu tài khoản có đăng ký số ĐT.
  • Khi đăng ký số ĐT phải gủi tin nhắn xác nhận.
  • Dùng số ĐT soạn tin nhắn: . . . tạm khóa tính năng này
  • nickname phần này là tài khoản của bạn nhớ ghi đúng.
  • Phải dùng đúng số ĐT đã đăng ký với tài khoản của bạn.
3.9/5 - (32 bình chọn)